Oferty specjalne


W tym dziale pragniemy zaprezentować Państwu oferty specjalne dedykowane określonym branżom, które ze względu na swoją specyfikę różnią się od tradycyjnych usługodawców i handlowców.

Mamy tu na myśli tzw. zawody regulowane oraz wolne zawody, który w pojęciu powszechym są rouzmiane jako zawody zaufania publicznego.

Ważnymi cechami właściwymi  takim zawodowm  jest misja wykonywania zawodu, przestrzeganie reguł deontologicznych, zapewnienie klientom tajemnicy zawodowej i zaufania. 

Większość osób zaliczna do nich zawód: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

To własnie dla wolnych zawodów przygotowana jest nasza specjalna oferta. Wiemy, że wykonywania przez Państwa zawodu związane jest z inną specyfiką pracy i wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Dlatego wychodząc na przeciw chcemy zaprezentować swoją ofertę.

 

Jeżeli prowadzisz jednosobową działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu twojego zawodu to możemy zaprponować Ci wyjątkową ofertę na prowadzenie działalności gospodarczej w cenie 150złotych netto. 

W tej cenie oferujemy wszystkie usłougi w zakresie księgowości, rachukowości i spraw ZUS-owskich. Dodatkowo nasze Biuro dla swoich klientów oferuje wyjątkową ofertę - rozliczenie roczne podatku dochodowego - tzw PIT (samodzielne, czy z małonkiem) bez dodatkowej opłaty.

 

Twoim zadaniem jest terminowe dostarczanie dokumentów (faktur, rachunków itd.) i płace należnych danin (podatek dochodowy, podatek VAT, składki ZUS), a my zajmiemy się resztą! Czy zgodnie z zasadą niech każdy robi to w czym jest najpepszy i posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 

Poniżej znajdziesz przykłady działalności gospodarczych regulowanych do których jest kierowana oferta.

 

 

Co to jest działalność regulowana?
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.
Art. 5 pkt 5
Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.
Art. 64 ust. 1
Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.
 

Lekarze i Lekarze dentyści

 

Lekarz - osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności: bada stan zdrowia, rozpoznaje choroby i zapobiega im, leczy i rehabilituje chorych, udziela porad lekarskich, a także wydaje opinie i orzeczenia lekarskie. Lekarz jest zawodem zaufania publicznego.
Lekarz dentysta - osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

By dowiedzieć się o szczegółach oferty kliknij tutaj (link)

Pielęgniarki i Położne

 

samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.
Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
Działalność gospodarcza - Indywidualna lub Grupowa Praktyka Pielęgniarska/Położnicza

By dowiedzieć się o szczegółach oferty kliknij tutaj (link)