Lekarz i Lekarze dentyści


Biuro Rachunkowe MERY w Gdańsku - znamy receptę na bezpieczne prowadzenie firmy - oferta dla lekarzy i stomatologów!

Lekarze i dentyści

Pierwsza oferta specjalna skierowana jest do branży medycznej - lekarzy i lekarzy dentystów. Praktyki Lekarskie są według Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. zaliczane do działalności gospodarczych regulowanych, czyli działalności której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (w tym wypadku jest to dyplom ukończenia studiów medycznych, pełne prawo wykonywania zawodu oraz członkostwo w okręgowej izbie lekarskiej - rejestrze lekarzy  i lekarzy dentystów).

 

Rodzaj działalności:
1)
indywidualna praktyka lekarska,

2) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

3) indywidualna (specjalistyczna) praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

4) indywidualnej (specjalistycznej) praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
5) grupowa praktyka lekarska

 

Organ rejestrowy:]
1) Okręgowa Rada Lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki,
2)
Wojskowa Rada Lekarska – w przypadku Lekarzy członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

 

Lekarze pragnący założyć Indywidualną Praktykę Lekarską, Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską oraz Grupową Praktykę Lekarską zgodnie z Art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) musi zgłościć się do organu prowadzącego rejestr, tj. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), w celu dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

 

Tutaj znajdziesz informacje oraz wnioski i formularze dla lekarzy z:

  • Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku - Zakładanie konta użytkownika / nadawanie uprawnień w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (tutaj link)

 

Nasze biuro rachunkowe posiada wiedzę oraz doświadczenie w rejestracji działalności gospodarczej (w tym także Praktyk Lekarskich), pomożemy Ci w formalnościach oraz wyborze formy opodatkowania bezpłatnie!

 

Dla Twojej wygody faktury możesz wysyłać do nas drogą eletroniczną (e-mail), a my wyślemy ci informację o kwocie i terminie zapłaty podatków oraz składek do ZUS.

 

Aby dowiedzieć się więcej kontaktuj się z Nami.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz.1943 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.).

 

 


O FIRMIE - dział poświęcony najważniejszym informacją o Biurze Rachunkowym MERY