Dokumenty


Certyfikaty i Zaświadczenia, czyli galeria dyplomów potwierdzających nasze kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia zawodowe.

 

WAŻNE LINKI

A tutaj niezbędne każdemu przedsiębiorcy odnośniki (zawsze warto mieć je pod ręką):

 • www.firma.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacjia o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów (MF), informacje dotyczące podatków, administracji podatkowej, bezpieczeństwa finansowego (kontrole US)
 • www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  •  Wysokość składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (link)
  • Formularze (link)
 • www.nbp.com.pl - Narodowy Bank Polski (NBP), tu możesz sprawdzić m.in.  aktualne stopy procentowe i kursy walut

 

Polecane programy

 • ELISOFT Faktury 2022- bezpłatny program do wystawiania faktur, rachunków, dokumentów KP. Program dopracowany, często aktualizownany pozwala na dogodne zarządzanie wystawianiem dowodów sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość zgłoszenia swoich propozycji rozwoju oprogramowania.
  Pragram korzysta z serwera baz danych MS SQL Server 2005 Express, daje rózwnież możliwość korzystania z jednej bazy dancyh na kilku komputerach będących w sieci.
  Link do opisu programu na stronie producenta: http://www.elisoft.pl/
 • ELISOFT Firma 2022- wersja płatna jest rozszerzona o cały pakiet magazynowy oraz wiele udogodnień. Program nie posiada żadnych ograniczeń liczby faktur.
  Link do opisu programu na stronie producenta: http://www.elisoft.pl/.

 

O FIRMIE - dział poświęcony najważniejszym informacją o Biurze Rachunkowym MERY