Współpraca z biurem rachunkowym


Strona w budowie!
Strona w budowie!

 

Współpraca z biurem rachunkowym odbywa się na podstawie zawartej umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrow-płacowej.

Ważnym jest, że klient składa do właściwego względem miejsca prowadzenia działalności Urzędu Skarbowego upoważnienia - pełnomocnictwa.

[pobierz] 0.1 MB Pełnomocnictwo do US

Wzór pełnomocnictwa celem składania deklaracji podatkowych, reprezentowania przed US.